ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 0636353551

วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563

การเรียนออนไลน์ กศน.

การเรียนออนไลน์ กศน. สานต่อแผนที่ความคิด ดร.ดิศกุล..
        ในช่วงวิกฤต Covid -19 เราชาว กศน.ยังต้องเดินหน้าต่อในการจัดการศึกษา เวลามาถึงแล้วที่จะต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานตลอดจนกระบวนการจัดการเรียนการสอน หน่วยงาน/สถานศึกษาของเราต้องเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ที่สามารถปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและบริการนักศึกษาและประชาชนได้ การพัฒนาการศึกษาออนไลน์มาใช้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องมีเข็มมุ่งทิศทางที่ชัดเจนจากส่วนกลาง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาจากในพื้นที่ซึ่งพวกเราชาว กศน.มีการพัฒนาใช้งานกันอยู่แล้วอย่างหลากหลาย แผนที่ความคิดนี้เป็นกรอบความคิดเพื่อการพัฒนาต่อยอดการศึกษาออนไลน์ของ กศน. ให้มีความสมบูรณ์ต่อไป. ถ้าเราเชื่อว่า “ เรายังไม่ดีพอ แต่ใช่ว่าเราดีกว่าเดิมไม่ได้” เพียงแต่เรามีหัวใจแห่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเสมอ


วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563

วิธีผสมน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด - 19

วิธีผสมน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด - 19


7 วิธีเว้นระยะห่างทางสังคม

7 วิธีเว้นระยะห่างทางสังคม


ขั้นตอนการตรวจโควิด-19ขั้นตอนการตรวจโควิด-19


ขั้นตอนการตรวจโควิด-19


วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563

การเรียนออนไลน์ กศน.

การเรียนออนไลน์ กศน. สานต่อแผนที่ความคิด ดร.ดิศกุล..         ในช่วงวิกฤต Covid -19 เราชาว กศน.ยังต้องเดินหน้าต่อในการจัดการศึกษา เวลามาถึงแ...