ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 0636353551

วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563

การเรียนออนไลน์ กศน.

การเรียนออนไลน์ กศน. สานต่อแผนที่ความคิด ดร.ดิศกุล..
        ในช่วงวิกฤต Covid -19 เราชาว กศน.ยังต้องเดินหน้าต่อในการจัดการศึกษา เวลามาถึงแล้วที่จะต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานตลอดจนกระบวนการจัดการเรียนการสอน หน่วยงาน/สถานศึกษาของเราต้องเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ที่สามารถปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและบริการนักศึกษาและประชาชนได้ การพัฒนาการศึกษาออนไลน์มาใช้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องมีเข็มมุ่งทิศทางที่ชัดเจนจากส่วนกลาง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาจากในพื้นที่ซึ่งพวกเราชาว กศน.มีการพัฒนาใช้งานกันอยู่แล้วอย่างหลากหลาย แผนที่ความคิดนี้เป็นกรอบความคิดเพื่อการพัฒนาต่อยอดการศึกษาออนไลน์ของ กศน. ให้มีความสมบูรณ์ต่อไป. ถ้าเราเชื่อว่า “ เรายังไม่ดีพอ แต่ใช่ว่าเราดีกว่าเดิมไม่ได้” เพียงแต่เรามีหัวใจแห่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเสมอ


วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563

วิธีผสมน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด - 19

วิธีผสมน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด - 19


7 วิธีเว้นระยะห่างทางสังคม

7 วิธีเว้นระยะห่างทางสังคม


ขั้นตอนการตรวจโควิด-19ขั้นตอนการตรวจโควิด-19


ขั้นตอนการตรวจโควิด-19


วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2563
ติดต่อ  ครูปานจิตต์   จะรคร  โทร  063-635-3551กิจกรรมอัธยาศัย โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่

กิจกรรมอัธยาศัย โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
กิจกรรมโครงการ จัดนิทรรศการส่งเสริมส่งเสริมการอ่านในชุมชน

กิจกรรมโครงการ จัดนิทรรศการส่งเสริมส่งเสริมการอ่านในชุมชน
โครงการส่งเสริมการอ่าน ในที่ชุมชน

กิจกรรมตามอัธยาศัย โครงการส่งเสริมการอ่าน ในที่ชุมชน

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

กิจกรรมทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
วันที่ 29 ม.ค 63 ที่ศาลาวัดโพธิ์ตาก ต.โพนบกอ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
ครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาดูงาน 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 6ก.พ.63


วันที่ 14 มกราคม 2563 กศน.อำเภอโพนสวรรค์ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผู้ใหญ๋บ้านยอดเยี่ยม ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านห้วยไห ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563

รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 
ติดต่อ นางปานจิตต์  จะรคร   0636353551


โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรนานาใส้กรอก

                                          โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรนานาใส้กรอก


โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาช่างเชื่อม (40ชั่วโมง)

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาช่างเชื่อม (40ชั่วโมง) วันที่ 2-31มกราคม 63 ที่กศน.โพนบก ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า_นางรม (30ชั่วโมง) ม.9 ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

การเรียนออนไลน์ กศน.

การเรียนออนไลน์ กศน. สานต่อแผนที่ความคิด ดร.ดิศกุล..         ในช่วงวิกฤต Covid -19 เราชาว กศน.ยังต้องเดินหน้าต่อในการจัดการศึกษา เวลามาถึงแ...