ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 0636353551

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โครงการส่มเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่มเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ ๑๔ - ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนชมพู  ต.บ้านผึ้ง  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
และ ศูนย์เรียนรู้เศาษฐกิจพอเพียง บ้านขามเตี้ยน้อย  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การเรียนออนไลน์ กศน.

การเรียนออนไลน์ กศน. สานต่อแผนที่ความคิด ดร.ดิศกุล..         ในช่วงวิกฤต Covid -19 เราชาว กศน.ยังต้องเดินหน้าต่อในการจัดการศึกษา เวลามาถึงแ...