ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 0636353551

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โครงการส่งเสริมคุณธรรม และประชาธิปไตย

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม และประชาธิปไตย
วันที่ ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม  กศน.อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การเรียนออนไลน์ กศน.

การเรียนออนไลน์ กศน. สานต่อแผนที่ความคิด ดร.ดิศกุล..         ในช่วงวิกฤต Covid -19 เราชาว กศน.ยังต้องเดินหน้าต่อในการจัดการศึกษา เวลามาถึงแ...